O projekcie

„Pływackie wakacje w Toruniu” to projekt sportowy skierowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ma on za zadanie realizację celów programu „Sportowe Wakacje + 2022”.

W ramach projektu zorganizowane zostanie 10 lekcji pływania dla każdego uczestnika projektu. Każda lekcja będzie trwać 1 godzinę. Podczas każdej lekcji uczestnicy będą przeszkalani przez jednego lub dwóch instruktorów – w zależności od wieku i umiejętności. Lekcje pływania zakładają nauczenie uczestników projektu podstaw pływania oraz zasad prawidłowej techniki pływania co najmniej dwoma stylami.

Zadanie ma na celu również zaszczepienie wśród uczestników projektu chęci podejmowania aktywności fizycznej oraz prowadzenia zdrowego stylu życia. Podniesienie umiejętności pływania uczestników projektu wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa na polskich wodach.

Projekt "Pływackiem wakacje w Toruniu" finansowany jest w ramach umowy nr 2022/1036/1983/UDot/DS/08/BS ze środków Ministra Sportu i Turystyki.

Kontakt